• Đắk Lắk: Viện kiểm sát hai cấp làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

    Năm 2014, tổng số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (tin báo tội phạm) Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý kiểm sát là 2.197 tin, tăng 379 tin so với năm 2013. Cơ quan điều tra đã giải quyết 1.917 tin, đạt 87,3% (cao hơn 3,6% so với năm 2013); số tồn chưa giải quyết là 280 tin (96 tin quá hạn).

    .
  • Kon Tum: Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014

    Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn (số 263/UBND-KTTH ngày 10-02-2014) "Về việc triển khai nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2014", chỉ đạo các đơn vị rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, chủ động cân đối, điều hòa thực hiện nhiệm vụ (kể cả các nhiệm vụ phát sinh) trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo đúng tiêu chuẩn, định mức chế độ quy định; thực hiện lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

    .
.
.
.
.
.