• Lai Châu: Ban Nội chính Tỉnh ủy có thêm Phó trưởng Ban

    Nhằm tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Quyết định số 1599-QĐ/TU về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.

    .
  • Hà Tĩnh: Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

    Ngày 21-8, phát biểu chỉ đạo buổi làm việc với Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung giải quyết tốt các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài và tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

    .
.
.
.