• Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn triển khai Kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch số 190-KH/TU, ngày 4-5-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ðồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

    .
  • Đại biểu Quốc hội thảo luận dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi)

    Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 9, chiều 26-5, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi). Nhiều ý kiến tại phiên thảo luận tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết, mục tiêu sửa đổi, bổ sung cơ bản, toàn diện Bộ luật hình sự cũng như những quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Bộ luật hình sự nhằm cụ thể hóa và tạo cơ sở pháp lý bảo đảm thi hành Hiến pháp năm 2013 và tiếp tục thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng về công tác tư pháp, trong đó có pháp luật hình sự, đặc biệt là Nghị quyết số 08-NQ/TW, Nghị quyết số 48-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị.

    .
.
.
.