• Hội thảo “Bước đầu tiếp cận kết quả 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng qua một số lĩnh vực“

    Ngày 28-6-2016, tại Hà Nội, Viện Chính sách công và Pháp luật (IPL), thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) tổ chức Hội thảo "Bước đầu tiếp cận kết quả 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng qua một số lĩnh vực". Hội thảo do GS.TS. Đào Trí Úc, Chủ tịch Hội đồng IPL và bà Đào Nga, Giám đốc TT đồng chủ trì.

    .
  • Hội thảo tham vấn về sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng

    Ngày 24-6, tại Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội thảo tham vấn về sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN). Đại diện Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

    .
.
.
.
.