• Thông cáo số 23 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII

    Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Quốc hội đã biểu quyết thông qua các điều 33, 43, 67 và toàn văn Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

    .
  • Thông qua dự án Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Bảo hiểm xã hội

    Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, sáng 20-11, Quốc hội làm việc tại Hội trường, biểu quyết thông qua hai dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

    .
.
.
.
.