• Lạng Sơn: Cơ quan tư pháp thực hiện tốt việc tiếp công dân, xử lý đơn thư

    Tháng 8 năm 2014, ngành Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn thụ lý 517 vụ, việc các loại; chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và cấp ủy, chính quyền tổ chức xét xử lưu động 11 vụ án hình sự với 13 bị cáo. Kết quả xét xử phản ánh đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, góp phần cho công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử 01 vụ án hình sự có tính chất phức tạp, được dư luận quan tâm.

    .
  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2014

    Trong hai ngày 27 và 28-8, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8-2014, thảo luận các giải pháp nhằm đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra cho năm 2014.

    .
.
.
.
.