Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ả Rập Xê Út, tiến sĩ Fahd bin Abdullah Al-Mubarak đã khánh thành Trung tâm hoạt động chung cho các ngân hàng Ả Rập Xê Út, có nhiệm vụ theo dõi và giám sát các trường hợp gian lận tài chính mà khách hàng của ngân hàng có thể gặp phải và tố cáo.
.