Tên văn bản: Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: Chính phủ
Ngày ban hành: 08/11/2011
Trích yếu nội dung: Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Loại văn bản: Nghị quyết
Tệp toàn văn: Nghi_quyet_so_30c_ve_cai_cach_hanh_chinh.docx
;
.