Tên văn bản: Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát trong Đảng
Cơ quan ban hành: Bộ Chính trị
Số/Ký hiệu: Bộ Chính trị
Ngày ban hành: 21/3/2012
Trích yếu nội dung: Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát trong Đảng
Người ký: Lê Hồng Anh
Loại văn bản: Quyết định
Tệp toàn văn: Quyết_định_số_68_ve_quy_che_giam_sat_trong_Dang.docx

 

;
.