Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Thứ Sáu, 27/09/2013, 09:52 [GMT+7]

Dự Hôi nghị có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân Vận Trung ương; Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Ban Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực phía Bắc.

Các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận vấn đề như: Kinh nghiệm, phương pháp, cách tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI; kinh nghiệm xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25 về công tác dân vận, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 như: tăng cường công tác cán bộ, tổ chức bộ máy; tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời về công tác dân vận; tăng cường công tác phối hợp về công tác dân vận giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương; tăng cường công tác xây dựng Đảng...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương trong việc triển khai tinh thần Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần tiếp tục tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Đảng Đoàn, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy đẩy mạnh các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 25; các cấp ủy Đảng tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt tinh thần Nghị quyết tới đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, chú trọng tuyên truyền biểu dương, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác dân vận; tiếp tục xây dựng các chương trình hành động của cấp ủy gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết

                                                                                   Tiến Dũng

                                                                                    (TTXVN)

;
.