• Quân ủy Trung ương: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng Quân ủy Trung ương: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  (BNCTW) - Trong 6 tháng đầu năm 2015, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từng lĩnh vực công tác, như: Mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tài chính và ngân sách; quản lý, cổ phần hóa doanh nghiệp; quản lý và sử dụng đất, nhà ở,…

  .
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường: Triển khai 29 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 706 tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường: Triển khai 29 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 706 tổ chức

  (BNCTW) - 6 tháng đầu năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 29 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 706 tổ chức gồm 01 cuộc thanh tra hành chính và 28 cuộc thanh tra chuyên ngành; đã xử phạt vi phạm hành chính 01 tổ chức với số tiền là 515 triệu đồng.

  .
 • Nâng cao tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng Nâng cao tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong quý II năm 2015, Bộ Tư pháp đã triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016" (gọi tắt là Đề án 4061), Bộ Tư pháp đã ban hành Văn bản số 1932/BTP- PBGDPL ngày 22/4/2015 hướng dẫn chỉ đạo thực hiện chỉ đạo điểm Đề án 4061.

  .
 • Kiểm tra, đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW tại Đồng Tháp Kiểm tra, đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW tại Đồng Tháp

  (BNCTW) - Ngày 21-7-2015, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 do đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Đồng Tháp nhằm kiểm tra, đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW và Kế hoạch tổng kết.

  .
 • Kết quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2015 Kết quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2015

  Theo Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2015, tình hình khiếu nại, tố cáo có xu hướng diễn biến phức tạp, số lượng đơn thư các loại 6 tháng đầu năm 2015 giảm khoảng 3% (riêng đơn khiếu nại, tố cáo giảm 10,9%), nhưng số lượt đoàn đông người tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2014.

  .
 • Khảo sát, kiểm tra việc triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW tại Hưng Yên Khảo sát, kiểm tra việc triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW tại Hưng Yên

  (BNCTW) - Ngày 21-7-2015, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết làm Trưởng đoàn đã khảo sát, kiểm tra, đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch tổng kết tại tỉnh Hưng Yên.

  .
 • Kiểm tra, đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW tại Lai Châu Kiểm tra, đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW tại Lai Châu

  (BNCTW) - Đoàn công tác số 11 của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu nhằm kiểm tra, đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW và Kế hoạch tổng kết.

  .
 • Kiểm tra, đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW tại Điện Biên Kiểm tra, đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW tại Điện Biên

  (BNCTW) - Đoàn công tác số 11 của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên nhằm kiểm tra, đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW và Kế hoạch tổng kết.

  .
 • Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương: Quá trình hình thành và phát triển Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương: Quá trình hình thành và phát triển

  Ban Nội chính Trung ương được tái lập theo Quyết định số 158-QĐ/TW, ngày 28-12-2012 của Bộ Chính trị với chức năng là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

  .
 • Kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Ban Nội chính Trung ương Kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Ban Nội chính Trung ương

  (BNCTW) - Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, sáu tháng đầu năm, cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực phấn đấu và đạt một số kết quả

  .
.
.