Bắc Kạn: Tăng cường đấu tranh, chống tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng

Thứ Năm, 26/12/2013, 11:20 [GMT+7]

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bắc Kạn Khóa VIII đã thông qua Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, công tác thi hành án năm 2014.
HĐND tỉnh đánh giá, năm 2013 do kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm diễn biến phức tạp ở một số loại tội nhưng các cơ quan tư pháp đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống có hiệu quả vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có chuyển biến tích cực, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án vẫn còn hạn chế.

Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh Bắc Kạn
Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh Bắc Kạn

Do đó năm 2014, Bắc Kạn tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. HĐND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm:
Điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 85%, tội phạm nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng, ma túy, mua, bán người; tội phạm trong lĩnh vực lâm sản, khoáng sản.
Đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng hiệu quả, từng bước nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân; chú trọng giáo dục đạo đức ở nhà trường, gia đình và xã hội; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ và giáo dục đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử; ra quyết định truy tố đúng thời hạn đạt trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố; đảm bảo truy tố bị can đúng tội đạt trên 94%. Kiểm soát chặt chẽ công tác thi hành án, phát hiện kịp thời và yêu cầu xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm; làm tốt công tác xử lý tin báo, tố giác về tội phạm.
Về công tác xét xử, giải quyết các loại án đạt 96% trở lên, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ án bị sửa, hủy do lỗi của thẩm phán; 100% bản án, quyết định của tòa án được ban hành trong hạn luật định. Tiếp tục đổi mới tranh tụng trong xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các loại án. Đảm bảo xét xử đúng người đúng tội, đúng pháp luật; tăng cường công tác xét xử lưu động và làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình.
Thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự, đảm bảo 100% các bản án có hiệu lực được đưa ra thi hành đúng quy định của pháp luật. Tiến hành đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

P.V

;
.