Thanh Hóa: Bồi dưỡng nghiệp vụ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã của 11 huyện miền núi

Thứ Tư, 11/09/2013, 10:27 [GMT+7]

Thực hiện Quyết định số 2155/QĐ-BTP ngày 28/8/2013 của Bộ Tư pháp về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp năm 2013, ngày ngày 10-9, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp Thanh Hóa mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã của 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng
Quang cảnh Lớp bồi dưỡng

Từ ngày 10-9 đến 13-9-2013. Học viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ được tiếp thu 04 chuyên đề: Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; giới thiệu Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp xã và vai trò của công chức Tư pháp - hộ tịch; công tác xử lý vi phạm hành chính ở xã, phường, thị trấn. Đồng thời, tại lớp bồi dưỡng, sau mỗi chuyên đề đều có thảo luận và giải đáp. Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ này, các học viên được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và được giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác tư pháp tại địa phương.

Thùy Linh

;
.