Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, nhân sự của Ban Nội chính Trung ương

Thứ Năm, 03/01/2013, 14:25 [GMT+7]

Bộ Chính trị cũng đã ban hành Quyết định số 159-QÐ/T.W về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương; Quyết định số 655-QÐNS/T.W về việc phân công đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Ðảng, giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh

Trước đó, theo Kết luận Hội nghị Trung ương 5, khóa XI, họp từ ngày 7-15/5/2012, tại Hà Nội, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ở Trung ương, thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Lập lại Ban Nội chính Trung ương, là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, về chủ trương, chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính; đồng thời, là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

P.V

;
.