Yên Bái: Công bố Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh uỷ

Thứ Tư, 17/07/2013, 11:06 [GMT+7]

Ngày 13-7, Tỉnh uỷ Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1128 ngày 24-5-2013  thành lập Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đồng chí Nguyễn Văn Lịch, nguyên Bí thư Huyện uỷ Văn Chấn được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đại diện Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, khối Nội chính và các huyện, thị, thành phố.

Lễ ra mắt thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái
Lễ ra mắt thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái

Ban Nội chính Tỉnh uỷ là cơ quan tham mưu cho Tỉnh uỷ mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ về công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy có nhiệm vụ: Chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, đề xuất, cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ cho chủ trương về hoạt động của các cơ quan nội chính; cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiển tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh uỷ thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính trong tỉnh thực hiện chủ trương, Nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ giao.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy (bên trái) trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Lịch được bổ nhiệm giữ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy (bên trái) trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Lịch được bổ nhiệm giữ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh uỷ triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Kiện toàn tổ chức bộ máy để hoạt động ổn định, đảm bảo công tác tham mưu. Tuyển chọn cán bộ đáp ứng được các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, với phương châm: “Vì việc mà chọn người, tránh tình trạng vì người mà xếp việc”. Thành lập tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể theo quy định. Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, quy chế phối hợp của Ban, trong đó quy định rõ nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và các mối quan hệ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan trong Khối Nội chính cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Nội chính Tỉnh uỷ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

P.V

;
.