Đồng chí Lê Minh Trí, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc tại các tỉnh phía Nam

Thứ Tư, 05/06/2013, 16:10 [GMT+7]

Từ ngày 24-5 đến 31-5-2013, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Lê Minh Trí, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc tại các Tỉnh ủy, Thành ủy: Bình Thuận, Cần Thơ, Cà Mau, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu về tiến độ, kế hoạch thực hiện Công văn số 155-CV/TW ngày 08-4-2013 của Ban Bí thư chỉ đạo thành lập Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy.

Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Cần Thơ
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Cà Mau

Tại các địa phương, đồng chí Lê Minh Trí và Đoàn công tác đã nghe báo cáo việc chuẩn bị thành lập để chính thức đi vào hoạt động của Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy. Đa số các địa phương sau khi nhận được Công văn số 155-CV/TW ngày 08-4-2013, Quy định số 183-QĐ/TW ngày 08-4-2013 của Ban Bí thư và các công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc thành lập Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đều tích cực quan tâm, chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, tổ chức, biên chế và các điều kiện khác theo quy định và hướng dẫn chung. Cụ thể: Đến nay, tỉnh Cà Mau, thành phố Cần Thơ đã có quyết định thành lập, bắt đầu kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy để đi vào hoạt động. Các địa phương khác đều đã có đề án, chuẩn bị sẵn sàng để trình Ban Thường vụ và sẽ có quyết định thành lập trong tháng 6-2013.

Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy đều rất quan tâm đến việc ra đời Ban Nội chính, đặc biệt là chọn lựa nhân sự giữ vị trí Trưởng Ban (Cần Thơ đã bổ nhiệm đồng chí Ủy viên thường vụ làm Trưởng Ban, Cà Mau là đồng chí Tỉnh ủy viên – Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy quy hoạch Thường vụ làm Trưởng Ban). Các địa phương khác cũng dự kiến Trưởng Ban là Ủy viên Thường vụ Tỉnh, Thành ủy.

Tuy nhiên, để Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy sớm được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả, các địa phương kiến nghị: 1) Ban Nội chính Trung ương sớm có tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; 2) Tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho lãnh đạo Ban Nội chính các địa phương; 3) Hướng dẫn công tác cải cách tư pháp ở địa phương; 4) Quan tâm chế độ cho cán bộ làm công tác nội chính.

Một số khó khăn cũng được nêu ra: Về biên chế đối với số cán bộ biệt phái và hợp đồng 68 hay không; cơ sở vật chất có số diện tích không đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ mới; nguồn nhân sự…

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các Tỉnh ủy, Thành ủy trong thực hiện Công văn số 155-CV/TW ngày 08-4-2013, Quy định số 183-QĐ/TW ngày 08-4-2013 của Ban Bí thư và các công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc thành lập Ban Nội chính. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị của các địa phương, sẽ báo cáo đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương để xem xét, giải quyết. Đối với những địa phương đã thành lập Ban Nội chính, đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị tỉnh cần nhanh chóng xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp, quyết định kiện toàn tổ chức về biên chế để đưa Ban Nội chính đi vào hoạt động có hiệu quả. Các địa phương còn lại cần hoàn tất công tác chuẩn bị, lựa chọn cán bộ để tiến hành thành lập Ban Nội chính tỉnh, thành ủy.

Phan Bá

(Ban Nội chính Trung ương)

;
.