• Quảng Ngãi: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2014 Quảng Ngãi: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2014

  (BNCTW) - 9 tháng đầu năm 2014, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức 02 hội nghị, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều triển khai quán triệt cho đảng viên thực hiện nghiêm túc, kịp thời quy định về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

  .
 • Hà Tĩnh: Khởi tố 04 vụ, 06 bị can về tội tham nhũng Hà Tĩnh: Khởi tố 04 vụ, 06 bị can về tội tham nhũng

  9 tháng đầu năm 2014, các cấp, ngành tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 674 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 203.546 lượt người; đăng hơn 2.907 tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; tổ chức 153 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 50.000 lượt người tham dự; in ấn và phát hành miễn phí 27.464 tờ rơi, tờ gấp, đĩa và các loại tài liệu khác.

  .
 • Hòa Bình: Tổ chức 782 lớp tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng Hòa Bình: Tổ chức 782 lớp tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng

  Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã tổ chức 782 lớp quán triệt, học tập các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng cho 49.244 lượt người.

  .
 • Chuẩn bị Đối thoại Phòng, chống tham nhũng lần thứ 13 Chuẩn bị Đối thoại Phòng, chống tham nhũng lần thứ 13

  Ngày 22-10, Thanh tra Chính phủ đã làm việc với Tổ Công tác liên ngành chuẩn bị Đối thoại Phòng, chống tham nhũng lần thứ 13 năm 2014.

  .
 • Lai Châu: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2014. Lai Châu: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2014.

  9 tháng qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, sự cố gắng nỗ lực của các cấp ủy, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đã đạt nhiều kết quả quan trọng; tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; các loại tội phạm về trật tự xã hội, ma túy đã giảm so với cùng kỳ năm trước; toàn tỉnh không phát sinh các vấn đề mới nổi cộm, bức xúc mới trong nhân dân.

  .
 • Đắk Lăk: Tổ chức 51 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng Đắk Lăk: Tổ chức 51 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Từ đầu năm đến nay, Đăk Lăk luôn tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Tiền Giang: Triển khai 25 cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng Tiền Giang: Triển khai 25 cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy Đảng tỉnh Tiền Giang thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đã đạt nhiều kết quả.

  .
 • Hậu Giang: Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng Hậu Giang: Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - 9 tháng qua, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân chú trọng chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng gắn với tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và phổ biến rộng rãi đến quần chúng nhân dân

  .
 • Kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  (BNCTW) – Ngày 17-10-2014, Đoàn công tác số 01 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã công bố kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  .
 • Nam Định: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng Nam Định: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - 9 tháng qua, công tác phòng, chống tham nhũng được Tỉnh ủy Nam Định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 16- CTr/TU, ngày 16-1-2014 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014 trong đó có chuyên đề kiểm tra "Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh"; việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và có chuyên đề giám sát việc lãnh đạo, thực hiện nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  .
.
.