• Hội thảo tổng kết chương trình đào tạo phòng, chống tham nhũng VCPACTP Hội thảo tổng kết chương trình đào tạo phòng, chống tham nhũng VCPACTP

  (BNCTW) - Ngày 31-8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Đại sứ quán Australia tổ chức Hội thảo tổng kết chương trình đào tạo phòng, chống tham nhũng VCPACTP (2011-2015).

  .
 • Hà Tĩnh: Tiến hành 18 cuộc thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 57 đơn vị Hà Tĩnh: Tiến hành 18 cuộc thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 57 đơn vị

  (BNCTW) - 01 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và tổ chức thực hiện các giải pháp PCTN trong hệ thống chính trị và nhân dân. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh đã từng bước ngăn chặn và đẩy lùi hành vi tham nhũng.

  .
 • Quảng Ninh: Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Quảng Ninh: Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh

  (BNCTW) - 6 tháng đầu năm 2015, Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống tham nhũng; trong đó, chú trọng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kiến nghị của Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và thực hiện rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2014.

  .
 • Kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng Kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng

  (BNCTW) - Ngày 25-8-2015, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Đối thoại Nhà nước pháp quyền giai đoạn 2015-2018 giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Quỹ Hợp tác quốc tế về pháp luật CHLB Đức tổ chức Hội thảo "Kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng". TS.Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì Hội thảo.

  .
 • Thái Bình: Khởi tố 02 vụ/05 bị can về tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

  Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tỉnh Thái Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) "về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2012; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12-5-2009 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 11-10-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Quy định mới về xử lý công chức hải quan tham nhũng Quy định mới về xử lý công chức hải quan tham nhũng

  Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 2435/QĐ-TCHQ quy định trách nhiệm của công chức hải quan khi thực hiện nghiệp vụ hải quan và xử lý công chức hải quan có hành vi vi phạm nghiệp vụ hải quan, nhũng nhiễu, tham nhũng.

  .
 • Cà Mau: Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân Cà Mau: Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân

  (BNCTW) - Thời gian qua, công tác tiếp công dân được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau quan tâm chỉ đạo, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, đặc biệt là chính sách, pháp luật về đất đai, các quy định về khiếu nại, tố cáo; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân chưa đạt hiệu quả cao...

  .
 • An Giang: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng An Giang: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

  UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân" năm 2015, nhằm triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã đặt ra của Đề án; phấn đấu hoàn thành 90% mục tiêu và 100% nhiệm vụ trọng tâm của Đề án, duy trì và phát huy kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã đạt được thời gian qua.

  .
 • Hà Giang: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 7-2015 Hà Giang: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 7-2015

  Trong tháng 7-2015, các cấp, ngành tỉnh Hà Giang tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-5-2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên cả ba phương diện là phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; coi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

  .
 • Hải Dương: Ban Nội chính Tỉnh ủy nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại 08 đơn vị Hải Dương: Ban Nội chính Tỉnh ủy nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại 08 đơn vị

  (BNCTW) - Trong tháng 7, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp với các ngành nội chính, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy để nắm tình hình trên địa bàn, nhất là các địa bàn nổi cộm, phức tạp kịp thời báo cáo Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết, không để các phần tử xấu kích động biểu tình vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  .
.
.