• Hậu Giang: Nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác phòng, chống tham nhũng Hậu Giang: Nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác phòng, chống tham nhũng

  Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang và các đoàn thể các cấp trong tỉnh đã từng bước phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tham nhũng đạt những kết quả tích cực, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

  .
 • Thanh Hóa: Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng Thanh Hóa: Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng

  Ngày 24-11, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng và tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

  .
 • Thanh Hóa: Phát động Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng Thanh Hóa: Phát động Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành uỷ.

  .
 • Tọa đàm về khảo sát xây dựng báo cáo liên quan đến tham nhũng Tọa đàm về khảo sát xây dựng báo cáo liên quan đến tham nhũng

  Ngày 19-11, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Tọa đàm về Khảo sát xây dựng báo cáo tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng theo Thông tư 04/TT-TTCP ngày 18-9-2014.

  .
 • Bình Thuận: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng Bình Thuận: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 15-8-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 858/KH-UBND ngày 12-3-2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy các cấp, đơn vị, địa phương tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí với nhiều hình thức đa dạng.

  .
 • Ninh Thuận: Tiến hành 50 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 80 đơn vị Ninh Thuận: Tiến hành 50 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 80 đơn vị

  Năm 2015, ngành Thanh tra Ninh Thuận triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn ngành tiến hành 315/251 cuộc thanh tra, đạt 125% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, đã kết thúc 305 cuộc.

  .
 • Bộ Xây dựng: Ban hành Chỉ thị công khai, minh bạch nhằm phòng ngừa tham nhũng Bộ Xây dựng: Ban hành Chỉ thị công khai, minh bạch nhằm phòng ngừa tham nhũng

  Bộ Xây dựng vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công và các khoản hỗ trợ, viện trợ nhằm phòng ngừa tham nhũng.

  .
 • Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam: Kết quả 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam: Kết quả 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

  Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng như: Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng" của Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch số 1673/KH-CNT ngày 08-7-2013 và triển khai thực hiện trong các đơn vị thành viên.

  .
 • Điện Biên: Đẩy mạnh phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng Điện Biên: Đẩy mạnh phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng

  9 tháng năm 2015, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Điện Biên có nhiều chuyển biến tích cực.

  .
 • Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 146 vụ án tham nhũng Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 146 vụ án tham nhũng

  9 tháng đầu năm 2015, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo, quán triệt toàn Ngành thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật ngân sách Nhà nước, Luật quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước

  .
 • Vĩnh Phúc: Chuyển đổi vị trí công tác 68 cán bộ, công chức để phòng ngừa tham nhũng Vĩnh Phúc: Chuyển đổi vị trí công tác 68 cán bộ, công chức để phòng ngừa tham nhũng

  (BNCTW) - 9 tháng đầu năm 2015, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính. Công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, công tác tổ chức – cán bộ...

  .
 • Tuyên Quang: Xét xử 04 vụ, 04 bị cáo về tội tham nhũng Tuyên Quang: Xét xử 04 vụ, 04 bị cáo về tội tham nhũng

  (BNCTW) - 9 tháng đầu năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm "Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012-2016".

  .
 • Thanh Hóa: Triển khai Kế hoạch tổ chức lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng Thanh Hóa: Triển khai Kế hoạch tổ chức lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi chủ trì Hội nghị. Cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

  .
 • Vĩnh Long: Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng Vĩnh Long: Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

  (BNCTW) - 9 tháng đầu năm 2015, Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Vĩnh Long quan tâm lãnh đạo, thực hiện kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua kiểm tra phát hiện 01 trường hợp đảng viên lợi dụng vị trí công tác để nhận số tiền hơn 39 triệu đồng từ 06 hộ dân, đã xử lý khai trừ ra khỏi đảng.

  .
 • Bình Dương: Tăng cường công tác phòng ngừa và xử lý tham nhũng Bình Dương: Tăng cường công tác phòng ngừa và xử lý tham nhũng

  9 tháng đầu năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền thực hiện nghiêm các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng: Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015; Hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;... Định kỳ tổ chức giao ban khối nội chính nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp khắc phục.

  .
 • Ninh Bình: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2015 Ninh Bình: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2015

  9 tháng đầu năm 2015, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp PCTN, lãng phí, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  .
 • Hà Nội: Qua thanh tra, chuyển cơ quan điều tra 6 vụ có dấu hiệu tham nhũng Hà Nội: Qua thanh tra, chuyển cơ quan điều tra 6 vụ có dấu hiệu tham nhũng

  9 tháng đầu năm 2015, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực.

  .
 • Hậu Giang: Ban Nội chính Tỉnh ủy ký kết Quy chế phối hợp công tác với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang Hậu Giang: Ban Nội chính Tỉnh ủy ký kết Quy chế phối hợp công tác với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

  Ngày 09-11-2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hậu Giang đã ký kết Quy chế phối hợp phòng, chống tham nhũng. Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Trần Quốc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Hồ La Thành Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hậu Giang; cán bộ, công chức của Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

  .
 • Phú Yên: Ban Nội chính Tỉnh ủy phát hiện 03 vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng Phú Yên: Ban Nội chính Tỉnh ủy phát hiện 03 vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng

  Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành tỉnh Phú Yên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương; Luật Phòng, chống tham nhũng; các văn bản của Chính phủ, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  .
 • Liên minh Hợp tác xã Việt Nam: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

  (BNCTW) - Thời gian qua, Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam luôn xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đạo đức, tư tưởng chính trị lành mạnh, trong sáng.

  .
 • Hòa Bình: Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình: Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Trường Chính trị tỉnh

  Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình vừa tiến hành kiểm tra kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tại Trường Chính trị tỉnh.

  .
 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng quý IV-2015 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng quý IV-2015

  Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong những tháng còn lại của năm 2015, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) đã tiến hành công tác dự báo tình hình tham nhũng trong toàn hệ thống.

  .
 • Bắc Giang: Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng Bắc Giang: Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  BNCTW) - 9 tháng đầu năm 2015, các cấp, ngành tỉnh Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gắn với đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, tập trung công khai minh bạch trong quản lý tài chính, sử dụng ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công; quản lý, sử dụng đất; tổ chức cán bộ và quy trình, thủ tục giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức.

  .
 • Thừa Thiên Huế: Chuyển đổi vị trí công tác 103 cán bộ, công chức để phòng ngừa tham nhũng Thừa Thiên Huế: Chuyển đổi vị trí công tác 103 cán bộ, công chức để phòng ngừa tham nhũng

  (BNCTW) - 9 tháng đầu năm 2015, các cấp ủy đảng, đơn vị, địa phương ở tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông qua việc công khai, minh bạch trong hoạt động, nhất là trên các lĩnh vực: công tác cán bộ, quản lý đất, đầu tư xây dựng cơ bản, thủ tục hành chính…

  .
 • Nam Định: Công tác phòng, chống tham nhũng đạt chuyển biến tích cực Nam Định: Công tác phòng, chống tham nhũng đạt chuyển biến tích cực

  (BNCTW) - 5 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh Nam Định xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội; bám sát mục tiêu, có chuyển biến tích cực trên cả hai mặt phòng và chống.

  .
 • Vĩnh Long: Chú trọng cải cách thủ tục hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng Vĩnh Long: Chú trọng cải cách thủ tục hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng

  (BNCTW) - 9 tháng đầu năm 2015, Tỉnh ủy Vĩnh Long tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động; tập trung công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị từng bước đi vào nền nếp; chưa phát hiện cơ quan, đơn vị vi phạm quy định về công khai, minh bạch và Quy chế dân chủ cơ sở.

  .
 • Quân ủy Trung ương: Chuyển đổi 1.670 vị trí công tác Quân ủy Trung ương: Chuyển đổi 1.670 vị trí công tác

  (BNCTW) - 9 tháng đầu năm 2015, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên từng lĩnh vực công tác; các tổ chức đảng ban hành quy chế, quy định sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở và phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng trong việc công khai, minh bạch hoạt động tại các cơ quan, đơn vị.

  .
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Bà Rịa - Vũng Tàu: Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

  (BNCTW) - 9 tháng đầu năm 2015, các cấp, các ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và cải cách hành chính. Tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp; đồng thời, niêm yết công khai các nội dung này tại cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho công dân giám sát, phản ánh.

  .
 • Cần Thơ: Xử lý kỷ luật 02 đảng viên liên quan đến hành vi tham nhũng Cần Thơ: Xử lý kỷ luật 02 đảng viên liên quan đến hành vi tham nhũng

  (BNCTW) - 9 tháng đầu năm 2015, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chuyển biến tích cực.

  .
 • Hậu Giang: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng Hậu Giang: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng

  Trong 02 ngày 28 và 29-10-2015, Thanh tra tỉnh Hậu Giang tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng cho 70 cán bộ, công chức phụ trách công tác tổ chức - cán bộ của các Ban Đảng, Đoàn thể trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và cơ quan thanh tra các cấp, ngành. Theo đó, việc tập huấn nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức và kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Ninh Thuận: Ngành thanh tra tham mưu thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng Ninh Thuận: Ngành thanh tra tham mưu thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  Tháng 10-2015, ngành thanh tra tỉnh Ninh Thuận tiếp tục tham mưu các cấp, các ngành thực hiện tốt giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Chủ động xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020

  .
 • Đoàn công tác Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng Trung ương làm việc tại Đà Nẵng Đoàn công tác Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng Trung ương làm việc tại Đà Nẵng

  Ngày 27-10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng Trung ương do đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 và kế hoạch chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố.

  .
 • Bắc Kạn: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng Bắc Kạn: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  (BNCTW) - 9 tháng đầu năm 2015, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đạt một số kết quả tích cực như: Xây dựng và thực hiện một số quy định cụ thể về chế độ định mức, tiêu chuẩn; thực hiện minh bạch trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

  .
 • Cơ quan điều tra Công an nhân dân thụ lý điều tra 174 vụ, 442 bị can phạm tội tham nhũng Cơ quan điều tra Công an nhân dân thụ lý điều tra 174 vụ, 442 bị can phạm tội tham nhũng

  Theo Báo cáo 2646/BC-TTCP ngày 15-9-2015 của Thanh tra Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng Quý III năm 2015, Cơ quan điều tra trong lực lượng Công an nhân dân đã thụ lý điều tra 174 vụ, 442 bị can phạm tội về tham nhũng. Trong đó, án kỳ trước chuyển sang 125 vụ, 343 bị can; khởi tố mới 49 vụ, 99 bị can. Đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 50 vụ, 168 bị can; tạm đình chỉ điều tra 05 vụ, 21 bị can; đình chỉ điều tra 02 vụ, 01 bị can; chuyển đổi tội danh khác không thuộc tội tham nhũng 01 vụ, 01 bị can; hiện đang điều tra 116 vụ, 251 bị can.

  .
 • Quảng Ngãi: Cơ quan chức năng thụ lý 08 vụ, 12 bị can tham nhũng Quảng Ngãi: Cơ quan chức năng thụ lý 08 vụ, 12 bị can tham nhũng

  9 tháng đầu năm 2015, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có những chuyển biến tích cực.

  .
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm Luật phòng, chống tham nhũng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm Luật phòng, chống tham nhũng

  Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm Luật phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Thực hiện các nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng Thực hiện các nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

  Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng vừa có buổi làm việc về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đối với thành viên Tổ công tác liên ngành.

  .
 • Thừa Thiên Huế: Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng Thừa Thiên Huế: Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

  9 tháng đầu năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

  .
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo

  9 tháng đầu năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tăng cường phối hợp với các đơn vị tổ chức tiếp công dân và giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo.

  .
 • Hà Tĩnh: Đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội Hà Tĩnh: Đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội

  (BNCTW) - 9 tháng đầu năm 2015, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội được các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh, nhất là việc đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động theo băng, nhóm; tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thuế, gian lận thương mại…

  .
.
.