• Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - 6 tháng đầu năm 2015, lãnh đạo các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hơn 576 cuộc tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng với 34.124 lượt người tham dự, in ấn, cấp phát hơn 8.160 đầu sách, tài liệu và 45 tờ rơi.

  .
 • Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN: Công bố kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại Bộ Xây dựng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN: Công bố kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại Bộ Xây dựng

  (BNCTW) - Sáng ngày 29-7-2015, Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng Đoàn đã công bố kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN năm 2015 tại Bộ Xây dựng theo Kế hoạch số 107-KH/BCĐTW ngày 31-03-2015 của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn cùng các thành viên Đoàn công tác.

  .
 • Đắk Nông: Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí Đắk Nông: Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  (BNCTW) - Trong 6 tháng đầu năm 2015, cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Đăk Nông tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 212; Nghị quyết số 82/NQ-CP, ngày 6/12/2012 của Chính phủ và Chương trình hành động số 1075/Ctr- UBND, ngày 22/3/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

  .
 • Ngành Thanh tra phát hiện 29 vụ, 58 đối tượng có hành vi tham nhũng Ngành Thanh tra phát hiện 29 vụ, 58 đối tượng có hành vi tham nhũng
  Theo Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2015, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đã ban hành mới 1.837 văn bản, sửa đổi, bổ sung 613 văn bản thực hiện, hướng dẫn thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 897.049 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; xuất bản 50.940 đầu sách, tài liệu về pháp luật phòng, chống tham nhũng.
  .
 • Thừa Thiên Huế: Thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng Thừa Thiên Huế: Thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2015.

  .
 • Hậu Giang: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng Hậu Giang: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

  (BNCTW) - 6 tháng đầu năm 2015, các cấp, các ngành tỉnh Hậu Giang thường xuyên công khai dự toán kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp và quyết toán kinh phí hoạt động, minh bạch trong mua sắm và xây dựng cơ bản, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

  .
 • Công bố kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Công Thương Công bố kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Công Thương

  (BNCTW) - Ngày 23-7-2015, Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương công bố báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại 8 đơn vị thuộc Bộ.

  .
 • Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Sóc Trăng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Sóc Trăng

  Ngày 22-7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN dẫn đầu đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng.

  .
 • Bộ Khoa học và Công nghệ: Quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Bộ Khoa học và Công nghệ: Quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  (BNCTW) - Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Bộ đã trình Chính phủ ban hành Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 15-4-2015 về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp cho trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục hoàn thiện một số văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành. Nội dung các văn bản thể hiện rõ quan điểm của Bộ trong việc tăng cường xây dựng cơ chế quản lý Khoa học và Công nghệ công khai, minh bạch, xác định đây là khâu quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Bạc Liêu Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Bạc Liêu

  Ngày 21-7-2015, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu về công tác PCTN, tuyên truyền pháp luật, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  .
.
.