• Khánh Hòa: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2015 Khánh Hòa: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2015

  (BNCTW) - Quý I năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  .
 • Hội nghị các đơn vị đầu mối giúp việc Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Hội nghị các đơn vị đầu mối giúp việc Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Ngày 17-4-2015, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị bàn nội dung, phương thức phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) với các cơ quan, đơn vị đầu mối để tham mưu, giúp các Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

  .
 • Cần Thơ: Phát hiện 10 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

  (BNCTW) - Theo báo cáo tại cuộc họp giao ban Khối nội chính quý I-2015 của Thành ủy Cần Thơ, trong quý, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tương đối ổn định.

  .
 • Thành ủy Hà Nội: Tổng kết Chương trình 09-CTr/TU giai đoạn 2011-2015 Thành ủy Hà Nội: Tổng kết Chương trình 09-CTr/TU giai đoạn 2011-2015

  (BNCTW) - Ngày 14-4-2015, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình 09-CTr/TU về công tác "Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình chủ trì Hội nghị.

  .
 • Bạc Liêu: Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng quý I Bạc Liêu: Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng quý I

  (BNCTW) - Quý I-2015, việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, nội dung, hình thức công khai, minh bạch theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; gắn việc công khai, minh bạch trong hoạt động với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

  .
 • Gia Lai: Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2015

  Tỉnh uỷ Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tham nhũng quý I và bàn nhiệm vụ công tác quý II năm 2015. Đồng chí Hà Sơn Nhin, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

  .
 • Vĩnh Long: Kết quả công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng quý I năm 2015 Vĩnh Long: Kết quả công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng quý I năm 2015

  Quý I năm 2015, công tác phòng, chống tham nhũng được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Có 04 cơ quan, đơn vị thực hiện tự kiểm tra trong nội bộ 16 cuộc, qua tự kiểm tra chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

  .
 • Bình Thuận: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả cải cách hành chính Bình Thuận: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả cải cách hành chính

  (BNCTW) - Quý I năm 2015, các địa phương, cơ quan, đơn vị tỉnh Bình Thuận tập trung xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng để thực hiện.

  .
 • Thanh Hóa: Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử Thanh Hóa: Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử

  Quý I năm 2015, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong quản lý, hoạt động của cơ quan đơn vị và cung cấp thông tin định kỳ; kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng thuộc diện kê khai… Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử được đẩy mạnh. Các vụ việc, vụ án tham nhũng được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, tạo được niềm tin trong nhân dân, góp phần quan trọng đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

  .
 • Nam Định: Chú trọng thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng Nam Định: Chú trọng thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng

  Trong quý I năm 2015, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06/8/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ năm 2007 đến năm 2015 và những năm tiếp theo", Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06/8/2007 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác của Tỉnh ủy trong quá trình xây dựng đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp.

  .
.
.