• Quảng Nam: Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng Quảng Nam: Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

  Quý I-2016, các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động, chủ yếu trong các lĩnh vực: công tác cán bộ, thủ tục hành chính, đất đai, mua sắm tài sản công, sử dụng ngân sách,…

  .
 • Bộ Y tế: Thành lập Đoàn kiểm tra để xem xét, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống tham nhũng Bộ Y tế: Thành lập Đoàn kiểm tra để xem xét, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống tham nhũng

  Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng. Theo đó trong năm 2016, Thanh tra Bộ sẽ thành lập Đoàn kiểm tra để xem xét, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống tham nhũng cho các Vụ, Cục, Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy; Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh; Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ; Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng; Viện Pasteur Nha Trang; Bệnh viện Nội tiết Trung ương; Viện Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương; Viện Y học biển.

  .
 • Giảng dạy phòng, chống tham nhũng tại Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội Giảng dạy phòng, chống tham nhũng tại Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội

  Là một trong 3 trường luật lớn và uy tín nhất ở nước ta hiện nay, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG) là cơ sở tiên phong trong đào tạo các chuyên ngành luật mới. Khoa là trường luật đầu tiên ở Việt Nam đưa vào chương trình giảng dạy chính thức các chuyên ngành luật biển và quản lý biển (từ 2006), luật nhân quyền (từ 2007) và luật phòng, chống tham nhũng (từ 2012).

  .
 • Thanh Hóa: Tổ chức 548 hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng Thanh Hóa: Tổ chức 548 hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  Qua 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 548 hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 66.430 lượt đại biểu là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, công chức, viên chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên, trưởng các tổ chức chính trị ở cơ sở.

  .
 • Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước: Xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước: Xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016

  (BNCTW) - Quý I-2016, Đảng uỷ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Hà Nam: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị Hà Nam: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị

  UBND tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 11-01-2016 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 560/KH-UBND ngày 23-3-2016 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tới lãnh đạo chủ chốt các huyện, thành phố; các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

  .
 • Quảng Bình: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2016 Quảng Bình: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2016

  Quý I năm 2016, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng.

  .
 • Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo

  Ngày 29-4-2016, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ban hành Thông báo số 15-TB/BCĐTW Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo; Trang Thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội chính Trung ương xin đăng tải toàn văn Thông báo:

  .
 • Thanh tra Bộ Công an thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng Thanh tra Bộ Công an thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng

  Trong quý II-2016, Thanh tra Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch số 122/KH-BCA-V24 của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2012-2016 và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Quý I-2016, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

  .
 • Cần Thơ: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng Cần Thơ: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  (BNCTW) - Quý I-2016, Thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện tốt việc công khai quy trình, thủ tục giải quyết vụ việc với công dân, công khai, minh bạch lĩnh vực quản lý hành chính bằng nhiều hình thức như: thông qua các cuộc họp, thông báo bằng văn bản hoặc cổng thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân kịp thời theo dõi, giám sát, thực hiện, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn trực tiếp…

  .
 • Tổng Công ty Giấy Việt Nam: Chuyển đổi 55 vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng Tổng Công ty Giấy Việt Nam: Chuyển đổi 55 vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng

  Quý I-2016, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Tổng Công ty Giấy Việt Nam quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

  .
 • Bắc Giang: Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Bắc Giang: Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

  Quý II năm 2016, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

  .
 • Bộ Tài chính: Tổ chức 76 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng Bộ Tài chính: Tổ chức 76 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  Quý I-2016, Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng như: Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

  .
 • Gia Lai: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm phòng ngừa tham nhũng Gia Lai: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm phòng ngừa tham nhũng

  (BNCTW) - Quý I-2016, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa quy trình công khai, coi trọng công tác kiểm soát việc công khai, hạn chế tính hình thức; chú trọng kiểm soát tính minh bạch đối với các lĩnh vực có nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, tiêu cực…

  .
 • Hà Nội: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng Hà Nội: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

  Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15-3-2016 của Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng".

  .
 • Kon Tum: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng Kon Tum: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  (BNCTW) - Quý I-2016, các cấp, ngành tỉnh Kon Tum tiếp tục thực hiện công khai theo quy định của pháp luật đối với việc mua sắm công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính, ngân sách; quản lý sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công; công tác tổ chức, cán bộ. Công bố công khai các thủ tục hành chính, biểu mẫu, quy trình giải quyết, thời gian giải quyết và mức thu các loại phí, lệ phí…

  .
 • Hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016 Hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016

  Bộ Tư pháp đã ban hành Hướng dẫn thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016" (Đề án 406) trong năm 2016.

  .
 • Ủy ban Dân tộc: Tiếp 28 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo Ủy ban Dân tộc: Tiếp 28 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo

  Quý I-2016, Ban Cán sự, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Ủy ban Dân tộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 6-12-2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo;...

  .
 • Yên Bái: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng Yên Bái: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

  Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng với những nhiệm vụ, giải pháp sau:

  .
 • Lâm Đồng: Tiến hành 04 cuộc thanh tra trách nhiệm về thực hiện luật phòng, chống tham nhũng Lâm Đồng: Tiến hành 04 cuộc thanh tra trách nhiệm về thực hiện luật phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Quý I-2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016, trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2016 để triển khai thực hiện.

  .
 • Gia Lai: Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng Gia Lai: Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Quý I năm 2016, Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng năm 2016; trong đó xác định lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

  .
 • Bến Tre: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng Bến Tre: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Quý I năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản"; ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"; ban hành Công văn chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

  .
 • Tuyên Quang: Thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng Tuyên Quang: Thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Quý I-2016, các cấp ủy đảng tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

  .
 • Điện Biên: Kết luận kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở Ngoại vụ Điện Biên: Kết luận kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở Ngoại vụ

  Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên vừa công bố kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với Chi bộ đảng Sở Ngoại vụ.

  .
 • Một số kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng quý I-2016 Một số kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng quý I-2016

  (BNCTW) - Theo Báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong quý I-2016, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Một số nội dung lãnh đạo, điều hành nổi bật như sau:

  .
 • Quảng Trị: Nhiệm vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý II-2016 Quảng Trị: Nhiệm vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý II-2016

  Quý II-2016, tỉnh Quảng Trị tập trung giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, phối hợp xử lý tốt các vấn đề, vụ việc phức tạp nảy sinh trên địa bàn vùng biển, đảo; tăng cường công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên tuyến biên giới Việt - Lào; bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh; bảo vệ an toàn Bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

  .
 • Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

  Quý I-2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch và Chương trình công tác năm 2016 về công tác phòng, chống tham nhũng; ban hành Kế hoạch để triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân", đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.

  .
 • Tiền Giang: Tổ chức 673 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng Tiền Giang: Tổ chức 673 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Quý I-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 15-01-2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"; Công văn số 131-CV/TU ngày 22-02-2016 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  .
 • Hội Nông dân Việt Nam: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng quý I-2016 Hội Nông dân Việt Nam: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng quý I-2016

  Trong quý I-2016, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành 07 văn bản mới thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn hệ thống Hội từ Trung ương đến cấp xã, phường, thị trấn. Đảng đoàn Hội đã yêu cầu các chi bộ, đảng bộ bộ phận xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các ban, đơn vị.

  .
 • Cần Thơ: Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng quý I-2016 Cần Thơ: Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng quý I-2016

  (BNCTW) - Trong quý I, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp của thành phố Cần Thơ đã kiểm tra 52 tổ chức đảng với 217 đảng viên theo Điều lệ Đảng và giám sát thường xuyên 6.316 lượt tổ chức đảng với 56.700 lượt đảng viên, giám sát chuyên đề 34 tổ chức đảng với 56 đảng viên. Qua đó, đã phát hiện và xử lý thi hành kỷ luật 22 đảng viên, khai trừ 01 đảng viên liên quan đến hành vi tham nhũng (nội dung vi phạm: tham ô chiếm dụng tiền đối tượng bảo trợ xã hội chính sách).

  .
 • Quảng Ngãi ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị Quảng Ngãi ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

  .
 • Kết quả 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của tỉnh Đắk Nông Kết quả 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của tỉnh Đắk Nông

  Qua 10 năm triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Đắk Nông có nhiều chuyển biến tích cực, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động, cải cách hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường chỉ đạo và đôn đốc thực hiện. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra về khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tham nhũng được chỉ đạo giải quyết triệt để.

  .
 • Gia Lai: Chú trọng công tác phát hiện, xử lý tham nhũng Gia Lai: Chú trọng công tác phát hiện, xử lý tham nhũng

  Quý I năm 2016, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ để phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra, thanh tra chuyên đề về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, kiểm tra, thanh tra tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ công chức có dấu hiệu vi phạm; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

  .
 • Lai Châu: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2016 Lai Châu: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2016

  Quý I năm 2016, tỉnh Lai Châu đã chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam ban hành Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2015-2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam ban hành Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2015-2020

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam vừa ban hành Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2015 - 2020, với các nhiệm vụ trọng tâm:

  .
 • Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển đổi vị trí công tác 384 trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển đổi vị trí công tác 384 trường hợp

  (BNCTW) - Quý I-2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, quận, huyện nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị như: hoạt động tài chính, ngân sách Nhà nước trong mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng; việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; quản lý, sử dụng đất; quy trình thanh quyết toán vốn đầu tư, quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo…

  .
 • Quảng Bình: Kết quả 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng Quảng Bình: Kết quả 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

  Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm cao của các cấp, các ngành trong tỉnh, công tác thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng quan 10 năm ở tỉnh Quảng Bình đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy Nhà nước, cải cách hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công, tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản liên quan về phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Trong quý I-2016, lãnh đạo các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hơn 60 cuộc tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, đã có 2.453 lượt người tham dự với hơn 100 đầu sách, tài liệu đã phát hành.

  .
 • Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  Quý I/2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong toàn Tập đoàn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21-12-2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  .
.
.