Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Thứ Sáu, 05/07/2013, 10:43 [GMT+7]

(BNCTW) - Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải phòng đã đề ra 9 nhóm vấn đề cần triển khai thực hiện đối với Viện kiểm sát hai cấp như sau:

1. Tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm trong lĩnh vực hình sự, đồng thời ban hành văn bản thống nhất với Cơ quan điều tra. Không để xảy ra trường hợp bắt giữ hình sự sau trả tự do, không có trường hợp đình chỉ điều tra vì không phạm tội, không có trường hợp trả hồ sơ có lỗi của Kiểm sát viên. Ban hành kiến nghị tổng hợp và kiến nghị về phòng ngừa tội phạm trong công tác quản lý nhà nước.

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 ngành Kiểm sát thành phố Hải Phòng
Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 ngành Kiểm sát thành phố Hải Phòng

2. Trong lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động: đăng ký từ 35 đến 40 phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm, 17 đến 20 phiên tòa hành chính, kinh doanh thương mại rút kinh nghiệm; tập trung kiểm sát những bản án, quyết định dân sự của Tòa tuyên có nội dung không rõ ràng, án tạm đình chỉ có tình trạng kéo dài thời hạn giải quyết; tổng hợp ban hành kiến nghị chung và kiến nghị vi phạm đối với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

3. Trong công tác kiểm sát việc chấp hành hình phạt tù và thi hành án hình sự: rà soát tất cả các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án hình sự, đối với những trường hợp tạm đình chỉ không có căn cứ nhưng kéo dài phải ban hành yêu cầu áp giải bị án. Kiến nghị với UBND thành phố về công tác thi hành án, quản lý giáo dục những người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND xã, phường; hướng dẫn việc lập hồ sơ kiểm sát trực tiếp đảm bảo thống nhất trong toàn ngành.

4. Trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự: tập trung kiểm sát việc phân loại án, tổ chức xác minh 15% án có điều kiện thi hành, đánh giá việc phân loại án của cơ quan thi hành án, khắc phục hạn chế trong việc lập hồ sơ kiểm sát thi hành án dân sự.

5. Trong công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo: tiến hành rà soát lại tất cả các trường hợp đơn thuộc thẩm quyền phải giải quyết; tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết đơn tại các đơn vị; Phòng nghiệp vụ ban hành thông báo rút kinh nghiệm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công tác đã đề ra.

6. Nâng cao chất lượng xây dựng các loại báo cáo phục vụ việc xây dựng báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước Quốc hội.

7. Trong công tác tổ chức cán bộ: tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo cán bộ trong ngành Kiểm sát theo Kế hoạch và nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2013, triển khai lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo các cấp và tiến hành xem xét việc bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp và trung cấp năm 2013.

8. Quyết liệt, sâu sát trong từng khâu công tác, bám sát chương trình nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch đã đề ra trong công tác quản lý lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, khắc phục những hạn chế trong 6 tháng đầu năm. Triển khai thực hiện nghiêm túc “Kỷ cương và Giỏi về nghiệp vụ” và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

9. Tổ chức sơ kết tại đơn vị về việc thực hiện “Kỷ cương và Giỏi về nghiệp vụ”.

Bùi Thu Hà

(Ban Nội chính Trung ương)

;
.