Trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tiếp 2812 lượt công dân

Thứ Năm, 02/05/2013, 08:00 [GMT+7]

Quý I/2013, Trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 2812 lượt công dân với 954 vụ việc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với cán bộ tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với cán bộ tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước

Các cơ quan có thẩm quyền đã xem xét, giải quyết 637/954 việc (chiếm 66,33%). Trong đó, có 104 lượt đoàn đông người, (Trụ sở tiếp công dân của Trung ương đảng và Nhà nước tại Hà Nội 92 đoàn, Trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh 12 đoàn; giảm 11,68% so với tháng quý I năm 2012). Các trụ sở tiếp nhiều đoàn đông người là: trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội, thành phố Hà Nội (30 lượt đoàn), thành phố Hải Phòng (06 lượt đoàn), Hưng Yên (07 lượt đoàn, Hà Tĩnh (06 lượt đoàn), Nam Định (04 lượt đoàn.... Nội dung khiếu nại chủ yếu là: đòi lại đất cũ; khiếu nại về chính sách bồi thường, hỗ trợ, khu tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế của địa phương. Cũng trong quý I, toàn Trụ sở đã tiếp nhận 4490 đơn; đã xử lý 4136 đơn (1187 đơn đủ điều kiện xử lý; 2816 đơn trùng lắp; 32 đơn nặc danh; 101 đơn không đủ điều kiện), hiện còn 354 đơn đang xử lý.

Qua tiếp nhận và xử lý đơn thư, đã gửi 963 phiếu hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; phát hành 50 công văn chuyển đơn, 7 công văn phúc đáp; 140 phiếu chuyển đơn.

                                                                                Thu Huyền

                                                                 (Ban Nội chính Trung ương)

;
.