• Lạng Sơn: Hội nghị giao ban các cơ quan khối nội chính 9 tháng đầu năm 2014 Lạng Sơn: Hội nghị giao ban các cơ quan khối nội chính 9 tháng đầu năm 2014

  Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức 202 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 23.406 lượt người. 100% các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc kê khai và tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Cơ quan chức năng đang điều tra 02 vụ án có liên quan đến tham nhũng, đã xét xử 01 vụ án tham nhũng.

  .
 • Bình Định: Kết quả công tác nội chính 9 tháng năm 2014

  9 tháng năm 2014, các cơ quan chức năng trong tỉnh Bình Định tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của nhà nước về lĩnh vực nội chính, bám địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

  .
 • Cao Bằng: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2014 Cao Bằng: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2014

  9 tháng đầu năm 2014, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan khối nội chính tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

  .
 • Kon Tum: Phát hiện sai phạm trên 6,7 tỷ đồng qua công tác thanh tra Kon Tum: Phát hiện sai phạm trên 6,7 tỷ đồng qua công tác thanh tra

  9 tháng năm 2014, toàn ngành thanh tra tỉnh Kon Tum đã kết thúc 43 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực: quản lý tài chính - kế toán; đầu tư xây dựng cơ bản; bảo vệ và phát triển rừng; quản lý về kế hoạch và đầu tư; thực hiện chế độ người có công và bảo trợ xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Qua thanh tra đã phát hiện số tiền sai phạm 6.765.971.607 đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 1.653.651.901 đồng, thu hồi về đơn vị 300.032.107 đồng, xử lý khác 3.176.509.599 đồng.

  .
 • Thái Bình: Đẩy mạnh thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Thái Bình: Đẩy mạnh thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Nhằm thống nhất các nội dung Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với các Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Đảng uỷ Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị thống nhất các nội dung thực hiện Quy chế phối hợp.

  .
 • Thanh Hóa: Tiến hành 21 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng Thanh Hóa: Tiến hành 21 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  Trong 9 tháng đầu năm 2014, các tổ chức thanh tra tỉnh Thanh Hóa triển khai và kết thúc 156 cuộc thanh tra hành chính, trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 47,45 tỷ đồng và 17.765 m2 đất, các sai phạm chủ yếu thuộc các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản, cấp bù thuỷ lợi phí, thực hiện nghĩa vụ thuế ...

  .
 • Nghệ An: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính nhằm phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp Nghệ An: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính nhằm phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp

  Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình huống bất ngờ và chủ động giải quyết ngay mọi vấn đề phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU "Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính nhằm phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020".

  .
 • Bình Thuận: Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Bình Thuận: Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  (BNCTW) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 53-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch (số 15-KH/BNCTU) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị.

  .
 • Vĩnh Long: Kết quả công tác nội chính 9 tháng năm 2014 Vĩnh Long: Kết quả công tác nội chính 9 tháng năm 2014

  (BNCTW) – Trong 9 tháng đầu năm 2014, với vai trò là lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông.

  .
 • Hà Nam: Kết quả phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng hình sự quý III năm 2014 Hà Nam: Kết quả phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng hình sự quý III năm 2014

  Thực hiện Quy định 716- QĐ/TU ngày 07-5-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về việc tăng cường lãnh đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị liên ngành báo cáo kết quả phối hợp trong hoạt động tố tụng hình sự quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2014.

  .
.
.