• Ninh Bình: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 38-KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương Ninh Bình: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 38-KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương

  Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 38-KH/BNCTW ngày 18-8-2014 của Ban Nội chính Trung ương về việc theo dõi thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

  .
 • An Giang: Cơ quan điều tra thụ lý 230 vụ/ 395 bị can An Giang: Cơ quan điều tra thụ lý 230 vụ/ 395 bị can

  (BNCTW) – Tháng 8-2014, tổng số án thụ lý ở cơ quan điều tra của tỉnh An Giang là 230 vụ, 395 bị can (án mới khởi tố 62 vụ, 103 bị can). Cơ quan điều tra giải quyết được 73 vụ, 97 bị can; trong đó, đề nghị Viện kiểm sát truy tố 72 vụ, 96 bị can, đình chỉ điều tra 01 vụ, 01 bị can do bị hại rút yêu cầu. Tổng số án thụ lý ở Viện Kiểm sát 124 vụ, 197 bị can (án mới 72 vụ, 96 bị can), đã quyết định truy tố 71 vụ, 122 bị can.

  .
 • Vĩnh Phúc: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý 219 tin báo, tố giác về tội phạm Vĩnh Phúc: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý 219 tin báo, tố giác về tội phạm

  (BNCTW) - Trong tháng 8 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thụ lý 219 tin báo, tố giác về tội phạm; đã giải quyết 138 tin, (khởi tố 103 tin, không khởi tố 34 tin, chuyển nơi khác 01), cón lại 81 tin. Ban hành 02 kiến nghị, 01 công văn đôn đốc giải quyết tin báo.

  .
 • Khánh Hoà: Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy tháng 8 năm 2014 Khánh Hoà: Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy tháng 8 năm 2014

  (BNCTW) - Tháng 8-2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ theo dõi việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh uỷ về lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh trật tự năm 2014.

  .
 • Quảng Trị: Kết quả công tác nội chính tháng 8-2014 Quảng Trị: Kết quả công tác nội chính tháng 8-2014

  (BNCTW) - Trong tháng 8 năm 2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với các ngành chức năng tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các tôn giáo; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại trong nhân dân.

  .
 • Hà Nội: Tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Trong tháng 8 năm 2014, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tiếp tục nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn… để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời, tham mưu và đề xuất xử lý đúng đối với các hoạt động của các đối tượng phản động, quá khích…; triển khai các kế hoạch bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của Thành phố để có báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

  .
 • Đắc Nông: Kết quả hoạt động của các cơ quan nội chính tháng 8 năm 2014

  (BNCTW) - Trong tháng 8 năm 2014, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Đắk Nông đã thụ lý 236 vụ/ 506 bị can (số cũ: 168 vụ/ 389 bị can; số mới: 63 vụ/112 bị can). Đã kết thúc điều tra 42 vụ/ 74 bị can, trong đó: kết thúc điều tra đề nghị truy tố 38 vụ/ 72 bị can; tạm đình chỉ 03 vụ/ 01 bị can; chuyển nơi khác 01 vụ/ 01 bị can. Hiện còn 194 vụ/ 432 bị can.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng: Kiểm tra công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng: Kiểm tra công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Thực hiện kế hoạch số 10-KH/BNCTU ngày 14-4-2014 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng về việc giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2014, Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Đỗ Quang Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra nắm tình hình tại Ban quản lý Dự án huyện và Huyện ủy Thạch An.

  .
 • Thành phố Hồ Chí Minh: Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Thành ủy tháng 8 năm 2014 Thành phố Hồ Chí Minh: Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Thành ủy tháng 8 năm 2014

  (BNCTW) - Trong tháng 8 năm 2014, Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu giúp Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành uỷ với Thường trực Đảng uỷ cấp trên cơ sở trực thuộc thành uỷ về "cách làm, kinh nghiệm của cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" tại Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Thành phố.

  .
 • Kon Tum: Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí Kon Tum: Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  (BNCTW) - Trong tháng 8 năm 2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

  .
.
.