• Ninh Thuận: Một số kết quả công tác của các cơ quan nội chính tháng 4 Ninh Thuận: Một số kết quả công tác của các cơ quan nội chính tháng 4

  Trong tháng 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng Kế hoạch tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân và cán bộ vùng biên giới, hải đảo; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cao điểm kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh; tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ tuyến biên giới biển; nắm tình hình hoạt động của các đối tượng vận chuyển, mua bán, sử dụng vật liệu nổ khai thác hải sản trái pháp luật; đấu tranh với các hoạt động buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.

  .
 • Hậu Giang: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Hậu Giang: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn

  Trong tháng 4-2017, tình hình an ninh chính trị, tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn trên địa bàn tỉnh ổn định. Lực lượng công an đã phối hợp triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường lực lượng duy trì trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Tháng 4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 27-03-2017).

  .
 • Vĩnh Long: Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Vĩnh Long: Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành công văn yêu cầu chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

  .
 • Nghệ An: Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự Nghệ An: Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự

  Tháng 4-2017, Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Nghệ An thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa xã hội lớn trên địa bàn. Khởi tố, điều tra 186 vụ/387 bị can; kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 231 vụ/392 bị can. Bắt, vận động đầu thu 25 đối tượng truy nã.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Tháng 4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2017. Trình Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II-2017.

  .
 • Kon Tum: Kết quả công tác nội chính tháng 4-2017 Kon Tum: Kết quả công tác nội chính tháng 4-2017

  Trong tháng 4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra về kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2016; thẩm định dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05-01-2017 của Bộ Chính trị do Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì xây dựng...

  .
 • Gia Lai: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới Gia Lai: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới

  Tháng 4-2017, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Gia Lai lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới"; Công văn số 524-CV/TU ngày 16-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị; tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị trong tình hình mới.

  .
 • Đồng Tháp: Kết quả công tác nội chính tháng 4-2017 Đồng Tháp: Kết quả công tác nội chính tháng 4-2017

  Tháng 4-2017, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, ngành tỉnh Đồng Tháp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng - an ninh, trong đó, 03 ngành công an, quân sự, biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 77/2015/NĐ-CP và Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ an toàn các mục tiêu.

  .
 • Ninh Bình: Kết quả hoạt động của cơ quan khối Nội chính Ninh Bình: Kết quả hoạt động của cơ quan khối Nội chính

  Tháng 4-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước về lĩnh vực nội chính.

  .
 • Bình Thuận: Một số kết quả công tác nội chính tháng 4-2017 Bình Thuận: Một số kết quả công tác nội chính tháng 4-2017

  Tháng 4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống và kiểm soát ma túy...

  .
 • Cần Thơ: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I-2017 Cần Thơ: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I-2017

  Quý I-2017, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Cần Thơ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố ổn định.

  .
 • Thanh Hóa: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 4-2017 Thanh Hóa: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 4-2017

  Tháng 4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TU của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

  .
 • Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 4-2017 Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 4-2017

  Tháng 4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giao ban công tác nội chính quý I-2017 và quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 18-11-2010 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

  .
 • Sơn La: Một số kết quả công tác nội chính tháng 4-2017 Sơn La: Một số kết quả công tác nội chính tháng 4-2017

  Tháng 4-2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La được giữ vững. Các cơ quan Khối nội chính thực hiện tốt các nhiệm vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả việc tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

  .
 • Thái Nguyên: Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Thái Nguyên: Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Ngày 05-5-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hoà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Phạm Anh Tuấn, nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.

  .
 • Sóc Trăng: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Sóc Trăng: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

  Quý I-2017, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để xảy ra điểm nóng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

  .
 • Thái Bình: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 4-2017

  Tháng 4-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái phép; tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên.

  .
 • Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa

  Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng và tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  .
 • Kiên Giang: Ban hành Chương trình hành động về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Kiên Giang: Ban hành Chương trình hành động về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Ngày 20-4-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Chương trình hành động (số 23-CTr/TU) "Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng".

  .
 • Thái Nguyên: Một số kết quả công tác nội chính quý I-2017 Thái Nguyên: Một số kết quả công tác nội chính quý I-2017

  uý I-2017, các cơ quan nội chính tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, gắn với việc quán triệt học tập và triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

  .
 • Quảng Bình: Không để phát sinh Quảng Bình: Không để phát sinh "điểm nóng" tranh chấp, khiếu kiện

  Tháng 4-2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; nắm tình hình, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở không để phát sinh "điểm nóng"; tăng cường kiểm soát diễn biến, hoạt động của số đối tượng chính trị trọng điểm.

  .
 • Kon Tum: Kết quả công tác nội chính quý I-2017 Kon Tum: Kết quả công tác nội chính quý I-2017

  Quý I-2017, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung xử lý, giải quyết tốt các vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như: tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của tôn giáo, xử lý nghiêm các hoạt động tôn giáo trái pháp luật...

  .
 • Gia Lai: Một số kết quả công tác nội chính quý I-2017 Gia Lai: Một số kết quả công tác nội chính quý I-2017

  Trong quý I-2017, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng triển khai nhiệm vụ, công tác quốc phòng, quân sự năm 2017. Tăng cường nắm tình hình nội, ngoại biên. Triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

  .
 • Đà Nẵng: Sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I-2017 Đà Nẵng: Sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I-2017

  Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I-2017.

  .
 • Thanh Hóa: Sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Thanh Hóa: Sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

  .
 • Cao Bằng: Kết quả công tác nội chính tháng 4-2017 Cao Bằng: Kết quả công tác nội chính tháng 4-2017

  Tháng 4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng xây dựng, thẩm định và trình Tỉnh ủy xem xét, ban hành: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2017...

  .
 • Bộ Tư pháp: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác nội chính Bộ Tư pháp: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác nội chính

  Trong quý I-2017, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác nội chính luôn được lãnh đạo Bộ Tư pháp chỉ đạo thường xuyên, liên tục, dưới nhiều hình thức khác nhau như:

  .
 • Ninh Thuận: Giao ban công tác nội chính tháng 4 Ninh Thuận: Giao ban công tác nội chính tháng 4

  Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5-2017.

  .
 • Kết quả công tác phòng, chống tội phạm quý I-2017 Kết quả công tác phòng, chống tội phạm quý I-2017

  Quý 1-2017, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã tập trung triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ về phòng, chống tội phạm ngay từ những tháng đầu năm.

  .
 • Phú Yên: Một số kết quả công tác nội chính quý I năm 2017 Phú Yên: Một số kết quả công tác nội chính quý I năm 2017

  Qúy I năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh Phú Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; nắm tình hình, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở không để phát sinh "điểm nóng"...

  .
 • Tuyên Quang: Kết quả hoạt động của các cơ quan nội chính quý I-2017 Tuyên Quang: Kết quả hoạt động của các cơ quan nội chính quý I-2017

  Trong quý I, Công an tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

  .
 • Vĩnh Long: Kết quả công tác nội chính quý I-2017 Vĩnh Long: Kết quả công tác nội chính quý I-2017

  Trong quý I, các cơ quan nội chính tỉnh Vĩnh Long tập trung phối hợp thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm, không để xảy ra đột xuất bất ngờ hoặc tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự tại địa phương.

  .
 • Hòa Bình: Giao ban khối Nội chính quý I-2017 Hòa Bình: Giao ban khối Nội chính quý I-2017

  Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị giao ban Khối Nội chính quý I-2017, triển khai nhiệm vụ quý II-2017. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

  .
 • Long An: Kết quả hoạt động của một số cơ quan khối Nội chính tỉnh Long An: Kết quả hoạt động của một số cơ quan khối Nội chính tỉnh

  Trong quý I, Thường trực Tỉnh ủy Long An đã quan tâm, dành thời gian làm việc với tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý của Ban Nội chính Tỉnh ủy để cho ý kiến tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới.

  .
 • Lâm Đồng: Một số kết quả công tác nội chính quý I-2017 Lâm Đồng: Một số kết quả công tác nội chính quý I-2017

  Trong quý I, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành một số văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực nội chính, trọng tâm là: Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự năm 2017; Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2017; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017...

  .
 • Bắc Ninh: Giao ban khối nội chính Quý I-2017 và quán triệt, triển khai Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị Bắc Ninh: Giao ban khối nội chính Quý I-2017 và quán triệt, triển khai Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị

  Ngày 11-4-2017, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban khối nội chính Quý I-2017 và quán triệt, triển khai Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

  .
 • Quảng Nam: Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I-2017 Quảng Nam: Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I-2017

  Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2017. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.

  .
 • Thành ủy Hà Nội: Giao ban công tác nội chính quý I-2017 Thành ủy Hà Nội: Giao ban công tác nội chính quý I-2017

  Ngày 11-4, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính quý I - 2017. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố; đại diện thường trực cấp ủy và bộ phận giúp việc công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của các quận, huyện, thị ủy; lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính…

  .
 • Lai Châu: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I-2017 Lai Châu: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I-2017

  Quý I-2017, Tỉnh ủy Lai Châu đã chỉ đạo tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức luyện tập, chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Uyên, Nậm Nhùn...

  .
.
.