• Quảng Nam: Hội nghị tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017 Quảng Nam: Hội nghị tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017

  Ngày 22-6-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2017 cho hơn 140 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận - đoàn thể tỉnh; đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy và cán bộ, công chức trực tiếp làm việc, theo dõi công tác nội chính, PCTN ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang: Tham mưu, đề xuất công tác nội chính Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang: Tham mưu, đề xuất công tác nội chính

  Tháng 5-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn; giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 33- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của các ban, ngành...

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Tích cực tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Tích cực tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng

  Tháng 5-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xây dựng các văn bản: Dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác nội chính tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5-2017...

  .
 • Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang tháng 5-2017 Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang tháng 5-2017

  Tháng 5-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW ngày 25-4-2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kiểm ra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

  .
 • Gia Lai: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Gia Lai: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

  Trong tháng 5-2017, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng triển khai nhiệm vụ, công tác quốc phòng, quân sự năm 2017. Tăng cường nắm tình hình nội, ngoại biên. Triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc bức xúc trong dân, không để phát sinh thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu: Tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu: Tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Trong tháng 5-2017, Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 57-KL/TU ngày 26-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương khóa 5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  .
 • Bình Định: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2017 Bình Định: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2017

  Trong tháng 5-2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, công trình quốc phòng, khu vực quân sự, giữ vững an ninh, an toàn trong hoạt động quốc phòng, quân sự trên địa bàn tỉnh.

  .
 • Bắc Ninh: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2017 Bắc Ninh: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5-2017

  Trong tháng 5-2017, các cơ quan tỉnh Bắc Ninh tập trung nắm bắt tình hình và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, nhất là những điểm có dấu hiệu phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, không để phát sinh thành điểm nóng. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, nhất là các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các khu công nghiệp...

  .
 • Đắk Lắk: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Đắk Lắk: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

  Tháng 5-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk chú trọng công tác nắm, quản lý và xử lý tin báo tội phạm, thường xuyên phối hợp với cơ quan điều tra trong việc giải quyết tin báo tội phạm; phòng, chống tội phạm.

  .
 • Kon Tum: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2017 Kon Tum: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2017

  Tháng 5-2017, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan nội chính thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  .
 • Hà Giang: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2017 Hà Giang: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2017

  Trong tháng, Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05-01-2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế...

  .
 • Nghệ An: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5 Nghệ An: Một số kết quả công tác nội chính tháng 5

  Trong tháng 5, Công an tỉnh Nghệ An tham mưu Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11-12-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh, bảo vệ nhân quyền và ban hành Chỉ thị về xây dựng đề án về công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tới. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 05 kế hoạch, phương án, công điện chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

  .
 • Khánh Hòa: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2017 Khánh Hòa: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2017

  Tháng 5-2017, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan nội chính thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  .
 • Tây Ninh: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2017 Tây Ninh: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2017

  Trong tháng, các cơ quan nội chính tỉnh đã tích cực, chủ động tổ chức nắm địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý tội phạm; giữ gìn trật tự an ninh biên giới, an ninh nông thôn.

  .
 • Bến Tre: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 5-2017 Bến Tre: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 5-2017

  Tháng 5-2017, cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bến Tre đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; tập trung nắm tình hình, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng"; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch.

  .
 • Lạng Sơn: Kiểm tra tình hình thực hiện công tác nội chính đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn Lạng Sơn: Kiểm tra tình hình thực hiện công tác nội chính đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn

  Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn.

  .
 • Bình Thuận: Tọa đàm về nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2017 Bình Thuận: Tọa đàm về nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2017

  Ngày 08-6-2017, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận phối hợp với Vụ Công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính 07 tỉnh Miền Đông Nam bộ.

  .
 • Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng: Hội thảo Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng: Hội thảo "Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình"

  Để góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, ngày 08-6-2017, Ban Nội chính Thành ủy tổ chức Hội thảo nghiệp vụ chuyên đề "Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình".

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Ngày 06-6-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho gần 30 cán bộ là lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên tham mưu công tác nội chính, phòng chống tham nhũng của các huyện ủy, thành ủy và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban kiểm tra huyện ủy, thành ủy.

  .
 • Lai Châu: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2017

  rong tháng, các cơ quan nội chính tỉnh đã tích cực, chủ động tổ chức bám, nắm địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý tội phạm; giữ gìn trật tự an ninh nông thôn; tổ chức luyện tập, chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Uyên, Nậm Nhùn...

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Kết quả tham mưu thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 5-2017 Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Kết quả tham mưu thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 5-2017

  Trong tháng 5-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch, đề cương, tổ chức hội nghị lấy ý kiến cho dự thảo kế hoạch; hội nghị triển khai Kế hoạch số 42-KH/TU, Quyết định số 611-QĐ/TU, ngày 17-5-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

  .
 • Quảng Bình: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2017 Quảng Bình: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2017

  Tháng 5-2017, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan nội chính thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự các ngày lễ 30-4, 01-5 và các khiếu kiện trong nhân dân liên quan đến công tác đền bù sự cố môi trường biển, giải phóng mặt bằng …

  .
 • Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 5-2017 Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 5-2017

  Tháng 5-2017, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; tập trung nắm tình hình, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng"; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang và Đảng Đoàn HĐND tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang và Đảng Đoàn HĐND tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Ngày 22-5-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang và Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Ninh Thuận: Một số kết quả công tác của các cơ quan nội chính tháng 4 Ninh Thuận: Một số kết quả công tác của các cơ quan nội chính tháng 4

  Trong tháng 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng Kế hoạch tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân và cán bộ vùng biên giới, hải đảo; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cao điểm kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh; tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ tuyến biên giới biển; nắm tình hình hoạt động của các đối tượng vận chuyển, mua bán, sử dụng vật liệu nổ khai thác hải sản trái pháp luật; đấu tranh với các hoạt động buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.

  .
 • Hậu Giang: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Hậu Giang: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn

  Trong tháng 4-2017, tình hình an ninh chính trị, tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn trên địa bàn tỉnh ổn định. Lực lượng công an đã phối hợp triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường lực lượng duy trì trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Tháng 4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 27-03-2017).

  .
 • Vĩnh Long: Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Vĩnh Long: Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành công văn yêu cầu chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

  .
 • Nghệ An: Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự Nghệ An: Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự

  Tháng 4-2017, Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Nghệ An thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa xã hội lớn trên địa bàn. Khởi tố, điều tra 186 vụ/387 bị can; kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 231 vụ/392 bị can. Bắt, vận động đầu thu 25 đối tượng truy nã.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Tháng 4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2017. Trình Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II-2017.

  .
 • Kon Tum: Kết quả công tác nội chính tháng 4-2017 Kon Tum: Kết quả công tác nội chính tháng 4-2017

  Trong tháng 4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra về kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2016; thẩm định dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05-01-2017 của Bộ Chính trị do Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì xây dựng...

  .
 • Gia Lai: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới Gia Lai: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới

  Tháng 4-2017, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Gia Lai lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới"; Công văn số 524-CV/TU ngày 16-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị; tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị trong tình hình mới.

  .
 • Đồng Tháp: Kết quả công tác nội chính tháng 4-2017 Đồng Tháp: Kết quả công tác nội chính tháng 4-2017

  Tháng 4-2017, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, ngành tỉnh Đồng Tháp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng - an ninh, trong đó, 03 ngành công an, quân sự, biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 77/2015/NĐ-CP và Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ an toàn các mục tiêu.

  .
 • Ninh Bình: Kết quả hoạt động của cơ quan khối Nội chính Ninh Bình: Kết quả hoạt động của cơ quan khối Nội chính

  Tháng 4-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước về lĩnh vực nội chính.

  .
 • Bình Thuận: Một số kết quả công tác nội chính tháng 4-2017 Bình Thuận: Một số kết quả công tác nội chính tháng 4-2017

  Tháng 4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống và kiểm soát ma túy...

  .
 • Cần Thơ: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I-2017 Cần Thơ: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I-2017

  Quý I-2017, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Cần Thơ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố ổn định.

  .
 • Thanh Hóa: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 4-2017 Thanh Hóa: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 4-2017

  Tháng 4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TU của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

  .
 • Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 4-2017 Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 4-2017

  Tháng 4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giao ban công tác nội chính quý I-2017 và quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 18-11-2010 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

  .
 • Sơn La: Một số kết quả công tác nội chính tháng 4-2017 Sơn La: Một số kết quả công tác nội chính tháng 4-2017

  Tháng 4-2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La được giữ vững. Các cơ quan Khối nội chính thực hiện tốt các nhiệm vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả việc tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

  .
 • Thái Nguyên: Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Thái Nguyên: Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Ngày 05-5-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hoà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Phạm Anh Tuấn, nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.

  .
.
.