• Quảng Trị: Ban Nội chính Tỉnh ủy chú trọng công tác nghiên cứu, đề xuất Quảng Trị: Ban Nội chính Tỉnh ủy chú trọng công tác nghiên cứu, đề xuất

  (BNCTW) - 6 tháng đầu năm 2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các chủ trương, giải pháp quan trọng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Cần Thơ: Ban Nội chính Thành ủy thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra

  (BNCTW) - 6 tháng đầu năm 2015, Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

  .
 • Tuyên Quang: Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành 15 văn bản đôn đốc công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Tuyên Quang: Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành 15 văn bản đôn đốc công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  6 tháng đầu năm 2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, triển khai kế hoạch về việc rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội từ năm 2011 - 2014. Ban đang chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành rà soát theo Kế hoạch.

  .
 • Thành phố Hồ Chí Minh: Ban Nội chính Thành ủy chú trọng nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra Thành phố Hồ Chí Minh: Ban Nội chính Thành ủy chú trọng nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra

  (BNCTW) - 6 tháng đầu năm 2015, Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Đoàn công tác kiểm tra việc thụ lý, giải quyết án dân sự của Tòa án nhân dân quận - huyện; báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố lãnh đạo, chỉ đạo Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân thành phố chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng giải quyết án dân sự trên địa bàn thành phố trong thời gian tới...

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn: Triển khai đồng bộ 05 nhóm nhiệm vụ được giao Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn: Triển khai đồng bộ 05 nhóm nhiệm vụ được giao

  (BNCTW) - 6 tháng đầu năm 2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn đã phát huy vai trò tích cực và hiệu quả trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Đồng Nai: Kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2015 Đồng Nai: Kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2015

  Ngành kiểm sát tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử; thực hiện tốt công tác kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; công tác kiểm sát việc tạm giam, tạm giữ hình sự và thi hành án hình sự được quan tâm thực hiện. Đã thụ lý kiểm sát 1.748 tin báo, xử lý 1.190 tin báo, trong đó kiến nghị khởi tố 889 vụ. Về công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, cơ quan điều tra đã khởi tố 889 vụ. Về công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, cơ quan điều tra đã khởi tố mới 1.048 vuju/1.814 bị can, Viện kiểm sát ban hành cáo trạng truy tố 838 vụ/1.501 bị can.

  .
 • Bình Thuận: Kết quả hoạt động của các cơ quan nội chính 6 tháng đầu năm 2015 Bình Thuận: Kết quả hoạt động của các cơ quan nội chính 6 tháng đầu năm 2015

  (BNCTW) - 6 tháng đầu năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh Bình Thuận tăng cường công tác kiểm sát trên các lĩnh vực, nhất là kiểm tra điều tra nhằm hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung; phối hợp với ngành công an kiểm sát chặt chẽ các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của cơ quan điều tra.

  .
 • Bình Thuận: Ban Nội chính Tỉnh ủy sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 Bình Thuận: Ban Nội chính Tỉnh ủy sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2015

  (BNCTW) - Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Châu Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

  .
 • Cần Thơ: Ban Nội chính Thành ủy tham mưu chỉ đạo 13 vụ việc, vụ án liên quan đến tiêu cực, tham nhũng Cần Thơ: Ban Nội chính Thành ủy tham mưu chỉ đạo 13 vụ việc, vụ án liên quan đến tiêu cực, tham nhũng

  (BNCTW) - 6 tháng đầu năm 2015, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ đã tham mưu Thành ủy báo cáo theo Kế hoạch số 61-KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị của các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp trong 02 năm 2013, 2014

  .
 • Hậu Giang: Kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2015

  6 tháng đầu năm 2015, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tiếp tục được được giữ vững ổn định. Các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

  .
.
.