• Lai Châu: Kết quả công tác nội chính tháng 11-2016 Lai Châu: Kết quả công tác nội chính tháng 11-2016

  Tháng 11-2016, các cơ quan nội chính tỉnh Lai Châu đã tổ chức nắm địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý tội phạm; tăng cường theo dõi tình hình nội, ngoại biên, giữ gìn trật tự an ninh nông thôn, kịp thời giải quyết ổn định các điểm phức tạp về khiếu nại, tố cáo; thực hiện cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện tại huyện Than Uyên đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra.

  .
 • Sơn La: Một số kết quả công tác nội chính tháng 11-2016 Sơn La: Một số kết quả công tác nội chính tháng 11-2016

  Tháng 11-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Kết quả tham mưu thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất năm 2016

  Năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng như: Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 16-5-2016 về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

  .
 • Ninh Thuận: Kết quả hoạt động của các cơ quan nội chính Ninh Thuận: Kết quả hoạt động của các cơ quan nội chính

  Tháng 10-2016, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên; triển khai công tác chuẩn bị diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại huyện Thuận Nam. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cao điểm bảo vệ các sự kiện được tổ chức trên địa bàn tỉnh; kiểm soát địa bàn góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 04 lớp đối tượng 4 với 260 người; thực hiện xây dựng, củng cố, huấn luyện các đầu mối dân quân tự vệ.

  .
 • Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 11-2016 Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 11-2016

  Tháng 11-2016, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự; nắm tình hình, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa: Kết quả công tác tháng 10-2016 Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa: Kết quả công tác tháng 10-2016

  Tháng 10-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện Chỉ thị số 50- CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng".

  .
 • Nam Định: Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư

  Ngày 23-11-2016, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác nội chính và tiếp tục quán triệt Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng".

  .
 • Trà Vinh: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016 Trà Vinh: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016

  Từ ngày 26-10 đến ngày 18-11-2016, Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại 09 đơn vị Tổ Nội chính thuộc Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trên địa bàn tỉnh.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu: Kết quả hoạt động tháng 10-2016 Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu: Kết quả hoạt động tháng 10-2016

  Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức; Hội nghị Thành ủy Bạc Liêu lần thứ 15- khóa XI (mở rộng), sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai chương trình chỉ đạo quý IV năm 2016...

  .
 • An Giang: Kết quả công tác nội chính tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11-2016 An Giang: Kết quả công tác nội chính tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11-2016

  Trong tháng 10-2016, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang được duy trì ổn định. Lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động phá hoại.

  .
 • Bạc Liêu: Triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Bạc Liêu: Triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

  Trong tháng 10-2016, các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu tập trung nắm diễn biến tình hình có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường các biện pháp phối hợp, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác tuần tra, kiểm soát, tấn công trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

  .
 • Tuyên Quang: Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Tuyên Quang: Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Tháng 10-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp ban hành Quyết định củng cố, kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; ban hành văn bản của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh gửi kèm theo Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giải đoạn 2016-2021 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương để triển khai thực hiện.

  .
 • Sóc Trăng: Triển khai các nhiệm vụ công tác nội chính Sóc Trăng: Triển khai các nhiệm vụ công tác nội chính

  Tháng 10-2016, các cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 giai đoạn 2016-2020.

  .
 • Thanh Hóa: Kết quả công tác nội chính tháng 10-2016 Thanh Hóa: Kết quả công tác nội chính tháng 10-2016

  Tháng 10-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Công văn số 334-CV/TU ngày 23-10-2016 về tăng cường sự lãnh đạo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh về dự bị động viên; 10 năm xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố; kiện toàn Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh Thanh Hóa.

  .
 • Lào Cai: Bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

  Tháng 10-2016, Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục chỉ đạo đề ra chủ trương biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan trong khối nội chính thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  .
 • Hòa Bình: Một số kết quả công tác nội chính quý III-2016 Hòa Bình: Một số kết quả công tác nội chính quý III-2016

  Quý III-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các địa phương, các ngành hiện đồng bộ các giải pháp về kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  .
 • Kết quả công tác nội chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Kết quả công tác nội chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  Quý III-2016, Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ đạo lực lượng công an, quân sự kết hợp với chính quyền địa phương và đoàn thể tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không để xảy ra điểm nóng. Các cơ quan chức năng phối hợp, kết hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

  .
 • Nam Định: Kết quả công tác nội chính tháng 10 năm 2016

  Tháng 10-2016, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định ổn định.

  .
 • Lạng Sơn: Công bố Quyết định Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn: Công bố Quyết định Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

  Ngày 31-10-2016, Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức công bố Quyết định điều động và phân công các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

  .
 • Tiền Giang: Kết quả công tác nội chính quý III-2016 Tiền Giang: Kết quả công tác nội chính quý III-2016

  Quý III-2016, Tỉnh ủy Tiền Giang đã tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 02-CT/TU ngày 13-7-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 20-9-2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020...

  .
 • Nghệ An: Kết quả công tác nội chính quý III-2016 Nghệ An: Kết quả công tác nội chính quý III-2016

  Trong quý III-2016, các cơ quan khối nội chính tỉnh Nghệ An phối hợp với sở, ban, ngành, huyện, thành, thị triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo cấp cao của Đảng đến thăm và làm việc tại Nghệ An.

  .
 • Hà Tĩnh: Kết quả hoạt động của các cơ quan tố tụng trong quý III-2016 Hà Tĩnh: Kết quả hoạt động của các cơ quan tố tụng trong quý III-2016

  Trong quý III-2016, các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự.

  .
 • Ninh Bình: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III-2016 Ninh Bình: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III-2016

  Quý III-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình xây dựng Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 09-9-2016 về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"...

  .
 • Phú Yên: Kết quả công tác nội chính tháng 10-2016 Phú Yên: Kết quả công tác nội chính tháng 10-2016

  Tháng 10-2016, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh trính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

  .
 • Lai Châu: Kết quả công tác nội chính tháng 10-2016 Lai Châu: Kết quả công tác nội chính tháng 10-2016

  Trong tháng 10-2016, các cơ quan nội chính tỉnh Lai Châu đã tăng cường nắm tình hình nội, ngoại biên, giữ gìn trật tự an ninh nông thôn, kịp thời giải quyết các điểm phức tạp về khiếu nại, tố cáo; thực hiện cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện tại huyện Tam Đường; tham mưu Tỉnh ủy ban hành Đề án bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020...

  .
 • Sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Đà Nẵng Sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Đà Nẵng

  Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí", thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 1.121 lớp tuyên truyền pháp luật cho 357.891 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân; phát hành 140.076 đầu sách, tài liệu về phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Thừa Thiên Huế: Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị Thừa Thiên Huế: Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị

  Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 16-11-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới" tại Huyện Phú Vang.

  .
 • Phú Yên: Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh Phú Yên: Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh

  Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo cấp phòng của hai đơn vị.

  .
 • Bắc Ninh: Giao ban khối Nội chính quý III năm 2016 Bắc Ninh: Giao ban khối Nội chính quý III năm 2016

  Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính quý III, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

  .
 • Thừa Thiên Huế: Hội nghị giao ban các cơ quan nội chính tỉnh Quý III năm 2016 Thừa Thiên Huế: Hội nghị giao ban các cơ quan nội chính tỉnh Quý III năm 2016

  Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan nội chính tỉnh quý III năm 2016 về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Vĩnh Phúc: Mô hình Bộ phận giúp việc các huyện, thành, thị ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng sau 02 năm hoạt động

  Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Nội chính Tỉnh ủy, 9/9 huyện, thành, thị ủy đã thành lập BPGV, ban hành các văn bản liên quan như: Quy chế hoạt động, Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên BPGV đưa hoạt động của BPGV vào nền nếp.

  .
 • Bắc Kạn: Công tác thanh tra góp phần phòng và chống tham nhũng Bắc Kạn: Công tác thanh tra góp phần phòng và chống tham nhũng

  9 tháng đầu năm 2016, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành 30 cuộc thanh tra hành chính, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia, thu nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hoạt động văn hóa.

  .
 • Nam Định: Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Quý III-2016 Nam Định: Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Quý III-2016

  Tỉnh ủy Nam Định vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2016. Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

  .
 • Sơn La: Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh Sơn La: Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh

  Ngày 15-10-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La và Thanh tra tỉnh đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Đà Nẵng: Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý III năm 2016 Đà Nẵng: Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý III năm 2016

  Quý III năm 2016, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trên lĩnh vực công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Trà Vinh: Sơ kết công tác nội chính quý III, triển khai chương trình công tác quý IV-2016 Trà Vinh: Sơ kết công tác nội chính quý III, triển khai chương trình công tác quý IV-2016
  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh vừa tổ chức sơ kết tình hình công tác nội chính quý III, triển khai chương trình công tác quý IV năm 2016. Đồng chí Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
  .
 • Lạng Sơn: Kiểm tra công tác nội chính tại Thành ủy Lạng Sơn Lạng Sơn: Kiểm tra công tác nội chính tại Thành ủy Lạng Sơn

  Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn do đồng chí Lương Văn Vượng, Phó Trưởng ban Thường trực làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn về tình hình thực hiện công tác nội chính năm 2016.

  .
 • Cao Bằng: Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III-2016 Cao Bằng: Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III-2016

  Ngày 13-10-2016, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.

  .
 • Phú Yên: Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên: Sơ kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh

  Ngày 12-10-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên phối hợp với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh đồng chí trì Hội nghị.

  .
 • Thái Nguyên: Giao ban công tác quý III năm 2016 Thái Nguyên: Giao ban công tác quý III năm 2016

  Ngày 13-10, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính quý III năm 2016. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị.

  .
.
.