• Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh: Phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, tạo chuyển biến tích cực Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh: Phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, tạo chuyển biến tích cực

  Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, vừa ổn định tổ chức vừa triển khai hoạt động, năm 2014 Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có nhiều cố gắng triển khai cơ bản đầy đủ các nội dung chính của Quy định 183-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy, gắn với điều kiện cụ thể của địa phương.

  .
 • Nghệ An: Giao ban khối Nội chính tháng 12-2014 Nghệ An: Giao ban khối Nội chính tháng 12-2014

  Ngày 18-12, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 12-2014. Đồng chí Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

  .
 • Các cơ quan khối Nội chính Trung ương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 Các cơ quan khối Nội chính Trung ương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014

  Ngày 18-12, các cơ quan khối Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014.

  .
 • Bến Tre: Ban hành 33 văn bản đôn đốc về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Bến Tre: Ban hành 33 văn bản đôn đốc về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Năm 2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành 33 văn bản hướng dẫn, đôn đốc về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, như: hướng dẫn thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn việc phân công cán bộ lãnh đạo, theo dõi công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đối với các huyện ủy, thành ủy.

  .
 • Điện Biên: Kết quả công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên năm 2014 Điện Biên: Kết quả công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên năm 2014

  Năm 2014, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính và sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

  .
 • Thành phố Hồ Chí Minh: Kết quả công tác hướng dẫn, kiểm tra của Ban Nội chính Thành ủy năm 2014 Thành phố Hồ Chí Minh: Kết quả công tác hướng dẫn, kiểm tra của Ban Nội chính Thành ủy năm 2014

  (BNCTW) - Năm 2014, Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; qua đó kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, kịp thời nắm tình hình tham mưu, báo cáo, đề xuất thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

  .
 • An Giang: Kết quả công tác nội chính tháng 11-2014 An Giang: Kết quả công tác nội chính tháng 11-2014

  (BNCTW) - Trong tháng 11-2014, số án thụ lý ở cơ quan điều tra tỉnh An Giang là 245 vụ với 418 bị can, trong đó án mới khởi tố 70 vụ với 99 bị can, tăng 22,8% so với tháng trước (70/57 vụ), số bị can tăng 37,5% (99/72 bị can). Cơ quan điều tra giải quyết được 66 vụ với 130 bị can; trong đó, đề nghị Viện kiểm sát truy tố 65 vụ với 129 bị can, đình chỉ điều tra 01 vụ với 01 bị can do bị hại rút yêu cầu.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - Trong tháng 11-2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức nắm tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan trong khối nội chính thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Làm việc với thường trực Thành ủy Đông Hà, Huyện ủy Hải Lăng để nắm tình hình các vụ án có dấu hiệu tham nhũng đang điều tra, khởi tố; làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh.

  .
 • Nghệ An: Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2014 Nghệ An: Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2014

  (BNCTW) - Năm 2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Bình Dương: Kết quả công tác nội chính tháng 11-2014 Bình Dương: Kết quả công tác nội chính tháng 11-2014

  (BNCTW) – Tháng 11-2014, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Bình Dương đã thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 935 vụ 1.976 bị can (số mới 215 vụ 359 bị can), tăng 54 vụ so với tháng trước; kiểm sát xét xử hình sự (sơ thẩm, phúc thẩm) 400 vụ với 875 bị cáo.

  .
.
.