• Bình Định: Kết quả công tác nội chính tháng 01-2015 Bình Định: Kết quả công tác nội chính tháng 01-2015
  (BNCTW) - Trong tháng 01-2015, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, Thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia; trực sẵn sàng chiến đấu được bảo đảm; theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, an toàn.
  .
 • Sơn La: Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy tháng 01-2015 Sơn La: Kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy tháng 01-2015

  (BNCTW) - Trong tháng 01-2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; nắm, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ quan nội chính; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quốc phòng - an ninh của tỉnh; đề xuất phương án giải quyết một số đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài của công dân

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

  Năm 2015, chung sức cùng các ngành, các cấp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an toàn cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

  .
 • Nam Định: Tăng cường lãnh đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Nam Định: Tăng cường lãnh đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Năm 2015, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Nam Định xác định là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Hà Tĩnh: Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015 Hà Tĩnh: Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015

  (BNCTW) - Năm 2015, các cấp ủy đảng Hà Tĩnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, chú trọng các nội dung: Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/5/2012 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Chỉ thị 33- CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, kết luận Hội nghị toàn quốc ngày 05/5/2014 về công tác phòng, chống tham nhũng của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  .
 • Hà Nam: Thực hiện các giải pháp nâng cao công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Hà Nam: Thực hiện các giải pháp nâng cao công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Năm 2015 là năm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII. Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống dân sinh và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh Hà Nam thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng sau:

  .
 • Quảng Nam: Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính năm 2015 Quảng Nam: Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính năm 2015
  Để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác nội chính trong tình hình mới, năm 2015, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy về quốc phòng, quân sự địa phương và chỉ thị đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong năm 2015.
  .
 • Tuyên Quang: Thực hiện các giải pháp nâng cao công tác nội chính năm 2015 Tuyên Quang: Thực hiện các giải pháp nâng cao công tác nội chính năm 2015

  (BNCTW) - Năm 2015, các cấp ủy đảng tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nội chính, tư pháp, quốc phòng, an ninh. Chủ động rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực nội chính theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

  .
 • Kiên Giang: Phương hướng, nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015 Kiên Giang: Phương hướng, nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015

  (BNCTW) - Năm 2015 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức nhiều ngày lễ lớn trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến nhanh và phức tạp. Để nâng cao công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, các cấp, các ngành tỉnh Kiên Giang tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

  .
 • Bến Tre: Kết quả công tác nội chính tháng 01-2015 Bến Tre: Kết quả công tác nội chính tháng 01-2015

  (BNCTW) - Trong tháng 01-2015, Cơ quan điều tra tỉnh Bến Tre thụ lý 162 vụ/ 210 bị can (án cũ 124 vụ/160 bị can, án mới khởi tố 38 vụ/50 bị can; giảm 02 vụ/06 bị can). Án đã giải quyết 47 vụ/ 66 bị can; trong đó, đề nghị truy tố là 36 vụ/ 61 bị can, đình chỉ 01 vụ/02 bị can (bị hại rút yêu cầu), tạm đình chỉ 10 vụ/ 03 bị can. Án còn thụ lý: 115 vụ/144 bị can.

  .
.
.