• Quảng Ninh: Sơ kết công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2015 Quảng Ninh: Sơ kết công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2015

  Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Các đồng chí: Đỗ Vũ Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các ngành trong khối nội chính, các ban xây dựng Đảng của tỉnh tham dự.

  .
 • Hậu Giang: Tiếp 2.683 lượt công dân, nhận 1.635 đơn thư khiếu nại, tố cáo Hậu Giang: Tiếp 2.683 lượt công dân, nhận 1.635 đơn thư khiếu nại, tố cáo

  (BNCTW) - 9 tháng đầu năm 2015, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan khối Nội chính chủ động trong công tác phối hợp, làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác nội chính.

  .
 • Ninh Bình: Triển khai Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ninh Bình: Triển khai Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng ủy Công an tỉnh, các Ban cán sự đảng: Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

  .
 • Kon Tum: Kết quả công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2015 Kon Tum: Kết quả công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2015

  (BNCTW) - 9 tháng đầu năm 2015, các cấp, các ngành, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia của Trung ương, của tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đã đề ra

  .
 • Lạng Sơn: Đôn đốc thực hiện các quy chế phối hợp về nội chính và phòng, chống tham nhũng Lạng Sơn: Đôn đốc thực hiện các quy chế phối hợp về nội chính và phòng, chống tham nhũng

  (BNCTW) - 9 tháng đầu năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành và các cơ quan khối Nội chính thực hiện nghiêm công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới; tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông.

  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam: Kết quả công tác nội chính sau hơn hai năm thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam: Kết quả công tác nội chính sau hơn hai năm thành lập

  Sau hơn hai năm thành lập (thực hiện Quy định 183-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam đã đạt những kết quả tích cực.

  .
 • Quảng Trị: Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Quảng Trị: Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  Tháng 9-2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

  .
 • Quảng Ngãi: Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị Quảng Ngãi: Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị

  Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi do đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã tiến hành khảo sát tại Huyện ủy Sơn Hà và Bình Sơn về nội dung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

  .
 • Kiên Giang: Kết quả công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2015 Kiên Giang: Kết quả công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2015

  (BNCTW) - 9 tháng đầu năm 2015, lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang đã triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tập trung điều tra các vụ án nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trên địa bàn. Điều tra khám phá 759 vụ phạm pháp hình sự (đạt 84,42%), bắt và xử lý 830 đối tượng về trật tự xã hội; triệt xóa 40 băng, nhóm tội phạm.

  .
 • Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết về công tác nội chính Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết về công tác nội chính

  Đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII), thông qua Nghị quyết "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo".

  .
.
.